Theses 

Motivace k dobrovolnictví – Ludmila Málková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ludmila Málková

Bakalářská práce

Motivace k dobrovolnictví

The motivations of volunteers

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá motivací dobrovolníků působících v organizaci Charita. Úvodní kapitoly teoretické části práce definují pojmy dobrovolník, dobrovolnictví a prosociální chování. Dále práce odkazuje na dva významné dokumenty, kterými jsou deklarace o dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické činnosti. Následující text rozvádí motivaci k dobrovolné činnosti, klasifikaci motivace dobrovolnictví, teoretické modely dobrovolnictví a nebezpečné motivy k dobrovolnictví. Poslední kapitoly teoretické části stručně charakterizují nestátní neziskové organizace a Charitu Česká republika. Ve výzkumné části práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi dobrovolníky.

Abstract: This Bachelor thesis deals with a motivation of volunteers involved in the charity organization. Introductory chapters of theoretic part define the concepts of volunteer, volunteering and prosocial behavior.Further the work presents two important documents, which are declarations about volunteering and law about volunteering. The following text provides motivation for volunteering, classifying motivation for volunteering, theoretical models of volunteering and dangerous motives for volunteering.The last chapters of theoretic part briefly characterizea nongovernmental non-profit organizations and The Charity of Czech Republic.Results from the survey which were performed among volunteers are presented in a research part of this work.

Klíčová slova: dobrovolník, dobrovolnictví, motivace k dobrovolnictví, prosociální chování, nestátní nezisková organizace, charita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28391 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Málková, Ludmila. Motivace k dobrovolnictví. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:51, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz