MUDr. Bc. Martin Vlk

Diplomová práce

Zápas Itálie o udrženi brennerské hranice v časně poválečném období (1945-1946/1948): Jižní Tyrolsko mezi Římem, Vídní a velmocenskou Čtyřkou

Italy's Fight to Maintain the Brenner Frontier in the Early Postwar Period (1945-1946/1948): South Tyrol between Rome, Vienna, and the Big Four
Anotace:
Po pohnutém dění v Jižním Tyrolsku v předvečer a v průběhu 2.SV na evropském kontinentě se ještě na jejím sklonku znovu vynořila otázka, jak pokud možno definitivně vyřešit letité napětí plynoucí z nespokojenosti tamního německého (a ladinského) obyvatelstva a souvisejícího sporu mezi Itálií a Rakouskem. Nejnaléhavějším problémem se stalo určení, kterému ze jmenovaných států bude J.Tyrolsko patřit …více
Abstract:
After a turbulent course of events in South Tyrol on the eve and during the Second World War on the European continent the political question re-emerged at its very end of how to resolve in a definitive way the unremitting tension resulting from the discontent of the local German population (majoritarian in the Italian Province of Bolzano) and from the related Austro-Italian controversy. The most urgent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta