Theses 

Zhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředí – Bc. Jan MARKUŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan MARKUŠ

Diplomová práce

Zhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředí

Evaluation of the use test with Vibrio fischeri for real samples of the contaminated environment

Anotace: Tématem diplomové práce jsou testy toxicity využívající jako modelový organismus bakterii Vibrio fischeri. Mezi tyto testy patří LUMIStox, MICROTOX, ToxAlert a Deltatox, test s Vibrio fisheri, který probíhá v kinetickém režimu Biotox flash test, test pracující s pevnými vzorky Microtox solid phase a test genotoxicity Mutatox. Hlavním cílem teoretické části bylo zhodnocení těchto testů při měření s reálnými vzorky, u kterých došlo k průmyslové kontaminaci. V práci jsou popsány stručné metodiky těchto testů, základní informace a praktické využití. Praktická část práce se zabývá zjištěním toxického efektu u reálných vzorků pomoci testu LUMIStox. Jako testované vzorky byly zvoleny otěry z brzdového obložení od různých výrobců. Cílem bylo zjistit akutní toxicitu při využití Vibrio fischeri jako modelového organismu. Jako nejtoxičtější vyšel vzorek č. 2, kdy se jednalo o čisté fenol-formaldehydové pryskyřice, které slouží v brzdovém obložení jako pojiva.

Abstract: The toxicity tests are the subject of this thesis. They use the bacterium Vibrio fischeri as a model organism. These tests include LUMIStox, MICROTOX, ToxAlert and Deltatox, test with Vibrio fischeri which proceeds the kinetic mode of Biotox flash test, test working with solid samples Microtox solid phase, and test of genotoxicity Mutatox. The work deals also with the evaluation of these tests using measurements with real samples affected by industrial contamination. It describes their brief procedures, basic informations and their utilization. The practical part investigates the findings of toxic effects at real samples with help the LUMIStox test. The samples were created by the abrasions from the brake pads from various producers. The aim is to detect an acute toxicity with the use of Vibrio fischeri as a model organism. According to the measurment, the used sample 2 was the most toxic, the sample is represented by phenol formaldehyde resins used as a binder in brake pads.

Klíčová slova: testy toxicity, Microtox, LUMIStox, Mutatox, Vibrio fischeri, frikční materiály, brzdové obložení, fenol-formaldehydová pryskyřice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
  • Identifikátor: 12896

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MARKUŠ, Jan. Zhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředí. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz