Kristýna Burdychová

Bakalářská práce

Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku

Generation Aspect in English Loanwords in the German Language of Austrian Teenagers
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the characteristic features of the language of young people, particularly the occurence of Loan Words in this social group. In the theoretical part were gathered the relevant pieces of knowledge for the following analyse. In the practical part focuses author on the use of contextually involved and borrowed lexical items in the magazine texts for youngsters. Methods: researches …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá chrakteristickými znaky jazyka mládeže, zejména výskytem anglicismů v této sociální skupině. V teoretické části byly shromážděny relevantní poznatky pro následnou analýzu. Praktická část práce je zaměřena na užití kontextově zapojených přejatých lexikálních jednotek v magazínech pro mládež. Metody: Rešerše, kvalitativní a kvantitativní analýza jevu, vyhodnocení získaných …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Naďa Matouchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burdychová, Kristýna. Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická