Mgr. Dana Groulíková

Master's thesis

Postoje osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně

Vissually handicapped people attitudes to alcohol and marijuana
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění postojů osob se zrakovým postižením ve věku 18 - 35 let k alkoholu a marihuaně. V teoretické části jsou popsána východiska práce týkajících se zrakového postižení, alkoholu, marihuany a postojů a způsobů jednání ve vztahu k návykovým látkám. Výzkum se zaměřuje na zjištění postojů osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně. Tímto výzkumem bylo zjištěno …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on ascertaining the attitudes of individuals with visual impairment at the ages of 18 to 35 to alcohol and marihuana. The first part describes the theoretical foundations of the work, including discussions on visual impairment, alcohol, marihuana, and attitudes and modes of behaviour in relation to addictive substances. The research focuses on ascertaining the attitudes of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta