Mgr. Pavel Macek

Bakalářská práce

Průpravné úpoly a jejich využití ve školní tělesné výchově

Preparatory combatives and it`s use in physical education
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je zachycena historie úpolů a jejich vývoj do současné doby s detailnějším zaměřením na průpravné úpoly a jejich významem pro školní tělesnou výchovu a část empirickou, která pomocí provedeného výzkumu zjišťuje skutečný stav výuky průpravných úpolů ve školní tělesné výchově na základních školách. Výzkum byl proveden u žáků devátých tříd základních …více
Abstract:
Bachelor work is divided in to two parts. Teoretical part express history of combatives and their evolution until present. It is focused on preparatory combatives and it´s meaning for physical training on secondary school. Second – Empirical part - use results of research and discover real condition of preparatory combatives teaching in physical training on secondary schools. Research was made in cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií