Theses 

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá – Ing. Jana Měchurová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Měchurová

Bachelor's thesis

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá

EU and USA as actors of the agricultural trade liberalization process - the case of the Doha Development Round

Abstract: Oblast mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky patří i přes významný pokrok za posledních dvacet let stále k těm nejméně liberalizovaným. O obtížnosti liberalizace tohoto sektoru svědčí mimo jiné i zdlouhavost a omezené výsledky současného Rozvojového kola z Dauhá odehrávajícího v rámci WTO. Jsou to především Spojené státy americké a Evropská unie, kdo do značné míry nese odpovědnost za malý pokrok v této oblasti, a to i přesto, že se oba aktéři navenek prezentují jako zastánci mezinárodní obchodní liberalizace. Zároveň se vzhledem k jejich velikosti a významu pro světovou ekonomiku jedná o klíčové aktéry pro prosazení jakékoliv reformy globálního charakteru.

Abstract: The sector of international agricultural trade belongs to the least liberalized, despite significant progress in the past 20 years. The difficulty of the liberalization of this economic sector is inter alia shown by the lengthiness and limited achievements of the current Doha Develompent Round which has been taking place under WTO. United States and European Union are those states that are to a certain extent primarily responsible for a small progress in this area. This is true despite the fact that both actors present themselves in global arena as promoters of the international trade liberalization. At the same time these actors are due to their magnitude and significance crucial for pushing through any reform of global nature.

Keywords: agrární protekcionismus, WTO, liberalizace, zemědělství, společná zemědělská politika, USA, EU, Dauhá, agricultural protectionism, liberalization, agriculture, common agricultural policy, Doha

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 18:43, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz