Veronika VITÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Výživa nezralého novorozence

Nutrition of immature newborn
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem výživy nezralého novorozence. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky o výživě nezralého novorozence, která může sloužit jako zdroj informací, které poukazují na případ, kdy je saturování potřeby výživy ovlivněno nejen klinickým stavem dítěte, ale také fyzickým a psychickým stavem matky. Tato bakalářská …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of nutrition of the immature newborn. It is divided into theoretical and practical parts. The aim of this bachelor's thesis is to elaborate a case study on the nutrition of the immature newborn, which can serve as a source of information that points out the case when the saturation of the need for nutrition is influenced not only by the clinical condition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITÁSKOVÁ, Veronika. Výživa nezralého novorozence. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pediatrické ošetřovatelství / Pediatrické ošetřovatelství