Mgr. Jana Cempírková

Diplomová práce

Osoba se zdravotním postižením jako agresor domácího násilí

Person with disability as an aggressor of domestic violence
Anotace:
Práce se zabývá tématem domácího násilí páchané osobami se zdravotním postižením na osobách, které o ně pečují a sdílí s nimi společnou domácnost. Teoretická část představuje základní atributy problematiky domácího násilí jako jsou znaky, formy nebo cyklus. Dále charakteristikou osob ohrožených domácím násilím a pachateli domácího násilí. V neposlední řadě se teoretická část věnuje základní charakteristice …více
Abstract:
The thesis focuses on the topic of domestic violence committed by handicapped people against their caretakers who share a common household with them. The theoretical part introduces the basic terms of the domestic violence issue such as characteristics, forms or cycles. It also presents attributes of people at risk of being abused and of the domestic violence abusers. At last the theoretical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální andragogika