Bc. Jana Petržilková

Diplomová práce

Evropské strukturální fondy v rámci rezortu Ministerstva obrany

The European Structural Funds in the Ministry of Defence
Anotace:
Diplomová práce vychází z popisu Evropských strukturálních fondů. Hlavní program, který je v práci charakterizován, je Výzkum a Vývoj pro Inovace a Komunitární program ERASMUS. Praktická část zahrnuje, jak správně vykazovat osoby pracující na těchto programech. Hlavním cílem bylo, zda osoby pracující na projektech musí mít uzavřené nové pracovní vztahy nebo stačí stávající, jak správně identifikovat …více
Abstract:
This thesis is based on the description of the European Structural Funds. The main program, which is characterized by the work of the Research and Development for Innovation and community program ERASMUS. The practical part includes how to have people working on these programs. The main objective was that the people working on the projects must have completed new employment relationships or just existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní