Václav Vydra

Diplomová práce

Analýza zákazníckej spokojnosti v stavebníctve

Analýza zákaznícké spokojenosti ve stavebnictví
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zákaznickou spokojeností vybrané stavební firmy. Cílem práce je zanalyzovat vnímání zákaznické spokojenosti ve vybrané stavební společnosti a pomocí metody dotazování najít spojitost mezi jednotlivými prvky marketingového mixu a jejich vliv na celkové hodnocení společnosti zákazníky. V první části je popsán segment stavebnictví a jeho vývoj. Analytická část se zabývá prvky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the customer satisfaction of the chosen construction company. The aim of the thesis is to analyze the perception of customer satisfaction in the chosen construction company and to use the questioning method to find the connection between the various elements of the marketing mix and their influence on the overall rating of the company by the customers. The first part …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zákazníckou spokojnosťou vybranej stavebnej firmy. Cieľom práce je zanalyzovať vnímanie zákazníckej spokojnosti vo vybranej stavebníckej spoločnosti a pomocou metódy dotazovania nájsť spojitosť medzi jednotlivými prvkami marketingového mixu a ich vplyv na celkové hodnotenie spoločnosti zákazníkmi. V prvej časti je popísaný segment stavebníctva a jeho vývoj. Analytická časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Ján Osvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69628