Bc. Kristýna Nováková

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v podobě povodní

Integrated rescue system and emergency response in the form of floods
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tématu Integrovaného záchranného systému a řešení mimořádných událostí v podobě povodní. Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Diplomová práce je zaměřena na vymezení stěžejních pojmů k celistvému pochopení, jak tento systém funguje a definuje všechny …more
Abstract:
This master thesis is dedicated to the Integrated Rescue System and the solution of emergencies in the form of floods. Integrated rescue system means a coordinated procedure of its components in preparation for emergencies and in carrying out rescue and liquidation works. The thesis aims at defining the key concepts to understand how this system works and defines all the components that are part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petra Kadlec Linhartová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní