Mgr. Lucie Svítková

Bakalářská práce

Psychomotrické programy pro děti předškolního věku

The Psychomotoricity Programs for Preschool Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychomotorickými programy pro předškolní děti. Popisuje, jak je psychomotorika důležitá pro rozvoj dětské osobnosti a pro včasné odhalení a odstranění možných psychomotorických poruch. Práce obsahuje dostatek příkladů psychomotorických her a můj vlastní sestavený program, kterým se můžete inspirovat a s dětmi prakticky vyzkoušet. Dále zde naleznete i spoustu tradičních a …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with psychomotor programs for preschool children. The thesis describes how psychomotricity is important for the development of children's personality and for early detection and elimination of potential psychomotor impairment. The work contains many examples of psychomotor games and includes my own compiled program which can inspire you and which can by opportunity for practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Janíková
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií