MUDr. Pavel Ženčica, Ph.D.

Disertační práce

Srovnání vlivu fúze, dynamické neutralizace a totální náhrady meziobratlové ploténky na sousední pohybové segmenty v oblasti lumbosakrální páteře

A comparison of the effect of fusion, dynamic neutralisation and total disc replacement on adjacent mobile segments in the lumbosacral spine
Anotace:
Práce pojednává o vzniku a vývoji degenerace přilehlého pohybového segmentu po fúzi v oblasti lumbosakrální (LS) páteře označované jako adjacent segment disease – ASD. Toto onemocnění jako potenciální pozdní komplikace spinální fúze následkem přetížení sousedních segmentů může vyžadovat další chirurgickou intervenci. To vedlo k vývoji „non fusion“ systémů s rekonstrukcí pohybového segmentu páteře se …více
Abstract:
This work deals with the origins and development of degeneration of adjacent mobile segments post fusion in the lumbosacral spine, known as ASD – adjacent segment disease. This condition, as a potential consequent complication of spinal fusion due to overloading of adjacent segments, may require further surgical intervention. This has led to the development of “non-fusion” systems of reconstruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta