Bc. Monika Stříteská

Bakalářská práce

Příprava žen 50+ na opětovný návrat na trh práce

Preparation of women 50+ for re-entering the labor market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přípravou žen 50+ na opětovný návrat na trh práce. V první kapitole se zabývám obecnou charakteristikou žen 50+ z různých úhlů pohledu a jejich zařazením do sandwichové generace. V druhé kapitole se opírám především o demografické a statistické ukazatele a pracuji s pojmem vývoj trhu práce s ohledem na zaměstnanost/zaměstnatelnost žen 50+. Popisuji zde podrobně také charakteristiku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the preparation of women 50+ for re-entering the labor market. In the first chapter I deal with the general characteristics of women 50+ from the different perspectives and the description of the phenomen "sandwich generation" into which these women belong. In second chapter I deal in detail with the characteristics of the labor market. I rely mainly on demographic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta