Bc. Michaela Maťátková

Diplomová práce

Návrh optimalizace a implementace systému řízení firmy

The proposal of the optimization and the quality management system implementation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá managementem a jeho strategií v konkrétní menší firmě. První část práce je zaměřena na teoretickou oblast řízení firem, následuje analytická část a seznámení se současným stavem řízení organizace. Na základě vyhodnocení systému řízení firmy je ve třetí části práce navrhována optimalizace a implementace procesů včetně inovace procesní organizační struktury.
Abstract:
The Diploma thesis deals with the management and its strategy in a specific small company. The first part focuses on the theoretical area of management of the companies followed by the introduction and the analysis of the current state of the management of the organization. The last part of the document includes proposed implementation of optimized business processes and the innovative organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Kvapil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting