Bc. Michaela Cvetlerová

Diplomová práce

Profil a funkce uměleckého manažera

The Profile and the Functions of the Arts Manager
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Profil a funkce uměleckého manažera“ vychází z hypotézy, že definováním profilu a funkce uměleckého manažera s ohledem na ukotvení těchto pojmů v literatuře managementu lze obhájit jeho potřebu v umělecké organizaci. Na základě existujících definicí manažera obecně, které jsou dány převážně zahraniční odbornou literaturou, se diplomová práce zaměřuje na pojem umělecký manažer …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis entitled „The Profile and the Functions of the Arts Manager“ is based on the hypothesis that defining the profile and the functions of the arts manager taking definitions of these functions in the management literature into account, can justify its need in the art organization. Based on the existing definition of a manager in general mostly in a foreign literature, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta