Nikola Minářová

Bakalářská práce

Právní úprava rozvodu manželství a její správní, ekonomické a společenské aspekty

Anotace:
Bakalářská práce analyzuje současnou právní úpravu rozvodu manželství v České republice včetně veřejnoprávních, ekonomických a společenských souvislostí. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se manželství, rodiny, společného jmění manželů a zániku manželství. Druhá kapitola se zabývá příčinami, průběhem a dopadem rozvodu. Práce se okrajově věnuje porozvodové péči. Praktická část …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the current legal regulation of marriage divorce in the Czech Republic, including public, economic and social relations. The first chapter explains the basic concepts related to marriage, family, joint property of spouses and the termination of marriage. The second chapter deals with causes, course and impact of divorce. The work is marginal to the caretaker care. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minářová, Nikola. Právní úprava rozvodu manželství a její správní, ekonomické a společenské aspekty. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika