Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.

Disertační práce

Komparativní genomika Treponema pallidum: cesta od určení sekvence chromozomu k aplikacím v klinické diagnostice

Comparative genomics of Treponema pallidum: from whole genome sequencing to diagnostic applications
Anotace:
Druh Treponema pallidum zahrnuje 3 pro člověka patogenní poddruhy. Tyto poddruhy – pallidum, pertenue a endemicum – způsobují přes velice blízkou sekvenční příbuznost onemocnění s odlišnou klinickou manifestací. Jedná se o syfilis, yaws a endemickou syfilis. Patogenní treponemata zahrnují ovšem i patogeny jiných hostitelů než člověka. Jedná se o druhově nezařazený opičí izolát Fribourg-Blanc a druh …více
Anotace:
h pro poddruh pallidum, pertenue a endemicum. Konsenzuální nukleotidové sekvence čtyř lokusů byly použity pro rekonstrukci fylogenetického stromu. Fylogenetická analýza potvrdila opodstatnění rozdělení patogenních treponemat na jednotlivé druhy a poddruhy. Nepřinesla ovšem zásadní vhled do dlouhodobé debaty o původu venerické syfilis. Srovnání genomů kmenů Nichols a SS14 odhalilo sekvenčně divergentní …více
Abstract:
Genus Treponema includes several pathogenic spirochetes. Three human pathogens include: Treponema pallidum ssp. pallidum, the causative agent of venereal syphilis; T. pallidum ssp. pertenue, the causative agent of yaws; and T. pallidum ssp. endemicum causing endemic syphilis. Non-human pathogens include: unclassified simian isolate Fribourg-Blanc and T. paraluiscuniculi. Fribourg-Blanc strain causes …více
Abstract:
led divergent loci that can be used for molecular typing of syphilitic clinical isolates. As T. pallidum can not be cultured in vitro, molecular detection of syphilitic treponemes represents the only available method for treponeme typing. In addition, macrolide antibiotic resistance in clinical isolates can be tested. Our aim was to screen divergent loci of the T. pallidum genomes and to assess the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta