Ing. Stanislav Balvas

Diplomová práce

Mystery Shopping - comparison of case studies

Mystery Shopping - comparison of case studies
Anotace:
Abstrakt BALVAS Stanislav, Mystery Shopping - porovnání případových studií. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová v Prahe 8, spol. s.r.o., Praha: 2019. 72 strán. Moderní konkurence je motorem pokroku ve všech odvětvích po celém světě. To platí i pro odvětví pohostinství. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, podle jakých kritérií se dosahuje kompetence tajemných nakupujících, jak se kontroluje a zůstává …více
Abstract:
Abstract BALVAS Stanislav, Mystery Shopping - comparison of case studies [Master’s thesis]. The Institute of the Hospitality Management. Prague 2019. 72 pages. Modern competition is the engine of progress for all the industries worldwide. This also applies to the hospitality industry. The main goal of the research was to find out according to what criteria the competence of mystery shoppers is achieved …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/jcd2u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
  • Oponent: Ing. Štěpán Chalupa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství