Ilona Abrahamová

Bachelor's thesis

Srovnání výtvarných projektových řad ve volnočasových aktivitách (mladší školní věk, starší školní věk, adolescent)

Comparison of Art Project Sets in Free Time Activities (early school age, pubescent, adolescent)
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním projektových řad ve volnočasových aktivitách. V úvodu je charakterizován volný čas, jeho význam pro člověka, zpracována historie projektového vyučování a vysvětleny zvláštnosti učení ve volném čase. Druhá kapitola se zabývá strukturou a obsahem projektových řad. Součástí této kapitoly je i vysvětlení pojmu artefiletika a historický náhled. Třetí kapitola popisuje a srovnává …more
Abstract:
The thesis focuses on a comparison of a free time activities project series. In the introduction, free time is defined and it's importance and history of project based education described and the specifics of free time education explained. The second part deals with the structure and contents of the project series. This chapter includes the explanation of the term artephiletics and it's historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2015
Accessible from:: 26. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. A. Lucrezia Škaloudová - Puchmajerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Abrahamová, Ilona. Srovnání výtvarných projektových řad ve volnočasových aktivitách (mladší školní věk, starší školní věk, adolescent). Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická