Bc. Jana Čepicová

Bakalářská práce

Secret cinema jako volnočasová aktivita

Secret cinema as a leisure time activity
Anotace:
Bakalářská práce „Secret cinema jako volnočasová aktivita“ pojednává o volném čase a volnočasových aktivitách, britském kinu, filmovém publiku a Secret cinema. V rámci volného času je zde popsána jeho stručná historie a funkce volného času. Další část práce se věnuje filmovému publiku. Poslední část práce popisuje Secret cinema v Británii a jeho krátkou historii. Cílem kvalitativného výzkumu je zjistit …více
Abstract:
The name of my Bachelor’s thesis is Secret Cinema as a leisure time activity. In the theoretical part of my Bachelor’s thesis I explained the term leisure time, the history of its research and its functions. I also dealt with the cinemas in United Kingdom and film audience. Last chapter describes Secret cinema in Britain itself. The aim of the qualitative research was to find out what the main opinion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika