Mgr. Tomáš Brokeš

Bakalářská práce

Vnímání rozhodčích ledního hokeje napříč věkovými kategoriemi

Perception the position of ice hockey referee crosswise age categories
Anotace:
Ve své práci se chci zabývat vývojem procesu vnímání hráče ledního hokeje vůči rozhodčím, a to z pohledu autority, a vedení hráče k tomuto vnímání jeho okolím. Pokusím se odhalit a konkretizovat, v čem budí rozhodčí u hráčů despekt a v čem jsou naopak vnímáni jako přínos/součást hry. Cílem mé práce je zmapovat vývoj psychického vývoje hráčů ledního hokeje napříč kategoriemi, konkrétně vnímání osoby …více
Abstract:
In my bachelor thesis I would like to deal with the development of ice hockey player's mental perception of the referee from the point of authority and directing the player's perception by his associates. I will try to unveil and concretize the reason how do the referees invoke scorn and in which way are they considered as a benefit to the game. The main goal of my work is to chart the ice hockey player …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Mgr. Adam Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport