Bc. Tomáš Herůdek

Diplomová práce

Kvantifikace a dopady korupce na bohatství země

The quantification of a corruption and its consequences on wealth of a country
Anotace:
Cílem mé diplomové práce „Kvantifikace a dopady korupce na bohatství země“ je zjistit, zda existuje vztah mezi korupcí a bohatstvím vybrané ekonomiky. V první částí dochází k teoretické analýze problematiky, literární rešerši a tvorbě teoretického modelu výnosu z korupce. Druhá část je praktická a v ní formuluji několik hypotéz vytvořených na základě teoretického modelu a provádím jejich potvrzení …více
Abstract:
The goal of submited thesis „Quantification of curruption and its consequences on wealth of country“ is to examine, if there exists relationship between corruption and wealth of choosen economics. In first part is concentrated theoretical analysis, literature analysis and creation of theoretical corruption yield model. The next part is practical and based on my theoretical model I formulate few hypothesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Skalický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta