Radek Mojžíš

Diplomová práce

The Digital Economy, Industry 4.0 and digital payment systems: impacts on international organizations

Digitální ekonomika, Industry 4.0 a digitální platební systémy: dopady na mezinárodní organizace
Anotace:
Tato práce zkoumá nově vznikající digitální ekonomiku, Industry 4.0 a digitální platební technologie. Cílem práce je prezentovat hlavní trendy v těchto segmentech a jejich dopady na mezinárodní organizace. První část práce se soustředí na všeobecné představení digitální ekonomiky a Industry 4.0. Toto zahrnuje popis elementárních pojmů, trendů a jejich uvedení do souvislosti k vybraným evropským zemím …více
Abstract:
This paper examines the emerging Digital Economy with relation to Industry 4.0 and digital payment technologies. An objective of the study is to present main trends in these segments and their impacts on international organizations. The first part focuses on general introduction to the Digital Economy and Industry 4.0. This includes description of fundamental terms, trends and connections to chosen …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Vít Hinčica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72395