Hana PEIGEROVÁ

Bachelor's thesis

Psychologické aspekty edukačních her

Psychological aspects of educational games
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou intrinsické motivace a edukační hry typu edu-larp (education live action role playing) tedy vzdělávací rolovou hrou naživo. Zaměříme se na míru intrinsické motivace žáků základních škol u edu-larpu "Strom života". Dále pak na srovnání intrinsické motivace žáků základních škol k vzdělávací hře a regulačním stylem ve školním kontextu. Výběrový soubor tvoří žáci a žákyně …more
Abstract:
This work deals with the issue of intrinsic motivation and educational game type edu-larp (education live action role playing), ie educational role play live. We will focus on the degree of intrinsic motivation of primary school pupils at edu-larp "Tree of Life". Furthermore, the comparison of intrinsic motivation of primary school pupils to educational play and regulatory style in school context. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PEIGEROVÁ, Hana. Psychologické aspekty edukačních her. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology