Theses 

Psychologické aspekty edukačních her – Hana PEIGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Hana PEIGEROVÁ

Bachelor's thesis

Psychologické aspekty edukačních her

Psychological aspects of educational games

Abstract: Tato práce se zabývá problematikou intrinsické motivace a edukační hry typu edu-larp (education live action role playing) tedy vzdělávací rolovou hrou naživo. Zaměříme se na míru intrinsické motivace žáků základních škol u edu-larpu "Strom života". Dále pak na srovnání intrinsické motivace žáků základních škol k vzdělávací hře a regulačním stylem ve školním kontextu. Výběrový soubor tvoří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol v Moravskoslezském kraji. Studie je teoreticky zakotvena v sebedeterminační teorii a využívá související kvantitativní metodologii (inventář intrinsické motivace IMI a dotazník akademické seberegulace SRQ-A). Z výsledků výzkumu vyplývá, že žáci skutečně vykazují vysokou míru intrinsické motivace k edu-larpovému programu "Strom života" a zároveň nenalézáme významný vztah mezi regulačním stylem ve školním kontextu a druhem motivace k edu-larpu.

Abstract: This work deals with the issue of intrinsic motivation and educational game type edu-larp (education live action role playing), ie educational role play live. We will focus on the degree of intrinsic motivation of primary school pupils at edu-larp "Tree of Life". Furthermore, the comparison of intrinsic motivation of primary school pupils to educational play and regulatory style in school context. The sample consists of pupils of the second stage of primary schools in the Moravian-Silesian Region. The study is theoretically embedded in self-determination theory and uses related quantitative methodology (intrinsic motivation inventory IMI and academic self-regulation questionnaire SRQ-A). The results of the research show that the pupils actually show a high degree of intrinsic motivation for the edu-larp program "Tree of Life" and we do not find any significant relationship between the regulatory style in the school context and the type of edu-larp motivation.

Keywords: intrinsická motivace, edu-larp, edukační hra, motivace, základní škola

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51360 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PEIGEROVÁ, Hana. Psychologické aspekty edukačních her. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 22:08, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz