Bc. Sofia Sonina

Diplomová práce

Developing Intercultural Communicative Competence at Lower-secondary Schools

Developing Intercultural Communicative Competence at Lower-secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje několik pojetí termínu kultura a jeho komponenty. Popisuje, jakým způsobem je zakomponována výuka reálií v hodinách cizího jazyka v kurikulárních dokumentech platných v České republice, představuje rozličné …více
Abstract:
The diploma thesis deals with developing intercultural communicative competence of lower-secondary pupils. It is divided into two parts. The theoretical part presents various definitions of the term culture, its components, explores how teaching culture in foreign language lessons is reflected in Czech educational documents, describes various teaching techniques and methods, introduces conducted researches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta