Bc. Sofia Sonina

Master's thesis

Developing Intercultural Communicative Competence at Lower-secondary Schools

Developing Intercultural Communicative Competence at Lower-secondary Schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje několik pojetí termínu kultura a jeho komponenty. Popisuje, jakým způsobem je zakomponována výuka reálií v hodinách cizího jazyka v kurikulárních dokumentech platných v České republice, představuje rozličné …more
Abstract:
The diploma thesis deals with developing intercultural communicative competence of lower-secondary pupils. It is divided into two parts. The theoretical part presents various definitions of the term culture, its components, explores how teaching culture in foreign language lessons is reflected in Czech educational documents, describes various teaching techniques and methods, introduces conducted researches …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta