Mgr. Petra Jochová

Diplomová práce

Alternativy k trestu odnětí svobody se zaměřením na psychosociální vedení a kontrolu pachatele

Alternatives to Prison with a Focus on the Psychosocial Management and Control of Offenders
Anotace:
Práce podává přehled o problematice alternativních trestů a o využití psychosociálního působení na pachatele a jeho nápravu. Ve své práci se zabývám pojmem a účelem trestu, zásadami ukládání trestů, snažím se nastínit východiska pro ukládání trestů alternativních a přiblížit koncept restorativní justice. Okrajově zkoumám nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho negativními účinky. Dále obecně vymezuji …více
Abstract:
Thesis gives an overview about the issue of alternative punishments and usage of psychosocial influence on offenders. In the thesis I deal with the term and the purpose of a punishment and with principles for imposition of sentence. Beside that, I try to outline some outlets for imposing alternative sentence and look closer on concept of restorative justice. I touch on imperative confinement and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta