Theses 

Metody náboru zaměstnanců do velkých podniků se zaměřením na Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. – Eva PIZINGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Eva PIZINGEROVÁ

Bakalářská práce

Metody náboru zaměstnanců do velkých podniků se zaměřením na Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.

Methods of Employees Recruitment for Big Companies; specifically for Faurecia Automotive Czech Republic Ltd

Anotace: Práce se zabývá různými způsoby náboru pracovní síly do velkých firem. Teoretická část popisuje především potřebu získávání nových zaměstnanců, činnost personálních oddělení a charakterizuje obecně používané metody náboru zaměstnanců. Praktická část obsahuje analýzu náboru ve firmě Faurecia v Písku a její zkušenosti s každou z uvedených metod. Dále se zabývá také zaměstnáváním zahraničních pracovníků s ohledem na jejich konkrétní uplatnění ve firmě Faurecia. Obecně nelze stanovit jedna metoda náboru zaměstnanců, která by byla nejlepší a za každé situace použitelná. Záleží na potřebách každého zaměstnavatele, na aktuální situaci na trhu práce a na mnoho dalších faktorech. Každá firma by si tedy měla zvolit takový způsob přijímání nových zaměstnanců, který by jí osobně nejvíce vyhovoval.

Abstract: This bachelor thesis deals with various methods of labour recruitment for big companies. The theoretic part describes mainly the need of gaining new employees and functioning of the personnel department. It also characterizes methods commonly used in employees recruitment. The practical part consists of recruitment analysis in Faurecia Company in Písek and its experience with each of the methods presented. It also deals with the recruitment of foreign workers with regard to their actual use in Faurecia company. There is no best method of employees recruitment which could be used in all circumstances. It strongly depends on the needs of the particular employer, on the current situation in the labour market and on many other factors. Therefore, each company should select the most appropriate concept of employees recruitment.

Klíčová slova: Nábor, zaměstnanec, podnik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2009
  • Identifikátor: 12673

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Věra Švejdová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PIZINGEROVÁ, Eva. Metody náboru zaměstnanců do velkých podniků se zaměřením na Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz