Bc. Alena Vrabcová

Diplomová práce

Umělecký překlad ve vyučování angličtiny

Literary Translation in TEFL
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím překladu literárních textů při výuce cizího jazyka. Je zaměřena na výuku jazyka anglického v českém prostředí, její poznatky však lze aplikovat na výuku cizích jazyků obecně. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o historii překladu s důrazem na užití překladu ve výuce. Praktická část se v návaznosti na teoretický úvod snaží …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the use of translation of literary texts in foreign language teaching. Its focus lies in the teaching of English language in Czech background, but its findings apply to foreign language teaching in general. The thesis consists of both theoretical and practical part. The theoretical part discusses the history of translation with the emphasis on the use of translation in teaching …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta