Bc. Ondřej Marek

Bachelor's thesis

Firemní kultura a její vliv na výkonnost firmy

Corporate culture and its impact on business performance
Abstract:
Bakalářská práce se týká firemní kultury, jejího obsahu a prvků a jejímu dopadu na výkonnost firmy. Teoretická část interpretuje význam a obsah firemní kultury. Důraz je kladen na prvky, které jsou následně použity v praktické části. Závěr teoretické části je zaměřen na motivaci a její proces. V praktické části autor analyzoval firemní kulturu sledované firmy. Následně provedl dotazníkové a diskusní …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with corporate culture, its elements and impact on productivity of a company. The theoretical part describes the contents and importance of corporate culture for a company. The emphasis is put on elements of corporate culture which are then examined in the practical part of this thesis. The conclusion of the theoretical part focuses on motivation and its process. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance