Mgr. Pavlína Kysilková

Diplomová práce

Střídavá péče o díte pohledem rodičů

Alternate child care parents perspective
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o střídavé péči u specifické cílové skupiny rodičů, kteří mají dítě ve střídavé péči. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část je dále dělena na tři kapitoly, ve kterých prezentuji téma rodiny a rozvodu, dále druhy porozvodové péče a teoretickou část uzavírám péči střídavou. V empirické části jsou interpretovány výsledky získané …více
Abstract:
This Master's Thesis deals alternate care at specific target groups of parents who have the child in alternate child care. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical parts. The theoretical part is divided into three chapters, which present the topic of family and divorce, than care of children after divorce. The Theoretical part is closed by alternate child care. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství