Bc. Tomáš Zahradníček

Bachelor's thesis

Witch-hunting in Early Modern Scotland: a Peasant Movement or Governmental Initiative?

Witch-hunting in Early Modern Scotland: a Peasant Movement or Governmental Initiative?
Abstract:
Práce se zabývá honem na čarodějnice v ranně moderním Skotsku. Nahlíží na tyto hony coby na metodu centrálních orgánů změnit chování nižších tříd, tak aby léle vyhovovalo ideálu Božího státu, který byl charakteristický pro tuto epochu.
Abstract:
The thesis deals with witch-hunting in early modern Scotland. It explores the with-hunts as method of central authorities to modify the behavior of lower class in a way it better suited the ideal of Godly state characteristic for the period.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2007
  • Supervisor: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.