Bc. Katarína Pancáková

Diplomová práce

Plánovanie nástupníctva a kariérny rozvoj zamestnancov banky

Succession planning and carreer development of bank employees
Abstract:
The thesis deals with the system of career development of employees of the bank which is one of the three largest banks operating in Slovak republic. The first chapter focuses on the theoretical definition of human resources management, planning and implementing the carrer development of talents. The second chapter analyses the current state of the stabilization of bank employees and their career development …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá systémom kariérneho rozvoja pracovníkov banky, ktorá patrí k trom najväčším bankám pôsobiacich v Slovenskej republike. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie riadenia ľudských zdrojov, plánovania a realizácie kariérneho rozvoja talentov. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav procesu stabilizácie pracovníkov banky a ich kariérneho rozvoja prostredníctvom programu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Marek Potkány, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK