Bc. Martin Graupner

Bakalářská práce

Smyslový marketing a brand management

Sensory Marketing and Brand Management
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku smyslového marketingu a brand managementu, pojednává o zapojení smyslových podnětů a zároveň se snaží objasnit jejich podstatu a využití v marketingové komunikaci, přibližuje problematiku brand managementu a zaměřuje se na nedílné části brandingu a jejich důsledek v rámci marketingové komunikace. Po vymezení základních pojmů a předpokladů, pro tyto dva vědní obory …více
Abstract:
This work is aimed on the issue of sensory marketing and brand management, deals with the involvement of sensory stimuli and at the same time tries to clarify their gist and use in marketing communication, introduces the issue of brand management and focuses on the integral parts of branding and their consequences in marketing communication. After defining the basic concepts and assumptions for these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace