Bc. Edita Harásková

Diplomová práce

Genocida ve 20. století (holocaust, Arméni, Rwanda, Jugoslávie)

Genocide in 20th century (holocaust, Armenians, Rwanda, Yugoslavia)
Anotace:
Tato diplomová práce „Genocida ve 20. století (holocaust, Arméni, Rwanda, Jugoslávie)“ se zabývá představením a srovnáním různých druhů genocid, které probíhaly zejména na území Evropy, Asie a Afriky během 20. století. Základní pojmy, se kterými budu ve své práci pracovat, jsou tyto: genocida, holocaust, Arméni, lidská rasa, národ, náboženství, judaismus, antisemitismus, občanská válka. Součástí bude …více
Abstract:
Diploma thesis “Genocide in 20th century (holocaust, Armenians, Rwanda, Yugoslavia)” deals with introducing and comparing different types of genocide, which conducted especially in Europe, Asia and Africa in 20th century. Main concepts of this thesis are: genocide, holocaust, Armenians, human race, nation, religion, Judaism, antisemitism, civil war. The part of this thesis is also didactic portion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy