Mgr. Matej Berlanský

Bakalářská práce

Obraz partizána SNP v československom socialistickom filme 60. rokov (prípadová štúdia kultúrno-historického prístupu k reflexii partizána SNP vo filme)

A picture of a guerilla member in czechoslovakian socialistic film in sixties (cultural-historic case study to reflect guerilla member of Slovak national uprising in film)
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the picture of a guerilla member in Slovak national uprising in Czechoslovakian film in sixties. Based on chosen aspects (revolutionary motive, relationship between guerilla members and rebel army, between guerillas and civilians, „Jánošík“ motive) is trying to refer to changes within the so called „relaxed“ sixties from schematic propaganda to more realistic picture.
Abstract:
Predložená bakalárska práca analyzuje obraz partizána Slovenského národného povstania v československom filme 60. rokov. Na základe vybraných aspektov (revolučný motív, vzťah medzi partizánmi a povstaleckou armádou, vzťah medzi partizánmi a civilným obyvateľstvom, jánošíkovský motív) sa snaží poukázať na zmeny, ktorých sa prezentácia partizána dočkala v uvoľnenejšej atmosfére 60. rokov, a to smerom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie