Bc. Viktória Pirková

Bakalářská práce

Fyziologické změny rostlin vyvolané interakcí s mikroorganismy

Physiological changes as a result of plant - microorganism interactions
Abstract:
Plants in nature don´t live in isolation, but they create interactions with microorganisms. These interactions range from the mutualistic to pathogenic forms and they are accompanied by the comprehensive system of hormonal signalling pathways. The hormonal signalling pathways are necessary for the physiological reactions of plants towards soil microorganisms. Plasmodiophora brassicae is an obligate …více
Abstract:
V přírodě rostliny nežijí v izolaci, ale vytváří interakce s mikroorganismy. Tyto interakce sahají od mutualistických k patogenním formám a jsou doprovázené komplexní sítí hormonálních signalizačních drah. Hormonální signalizační dráhy jsou nezbytné pro fyziologické reakce rostlin k půdním mikroorganismům. Plasmodiophora brassicae je obligátní biotrofní patogen napadající rostliny čeledě Brassicaceae …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma