Bc. Milena Hostáková Bušková

Diplomová práce

Resocializace propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody v činnosti veřejné správy

Resocialization of Persons Released from Imprisonment in Public Administration Working
Anotace:
Předmětem diplomové práce je resocializace propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody v činnosti veřejné správy. Diplomová práce je rozdělena na dvě primárná části, a sice na část teoretickou a na část praktickou – zatímco v teoretické části diplomové práce je pozornost zaměřena na problematiku vězeňství a výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách českého právního řádu, část praktická se zabývá …více
Abstract:
Resocialization of Persons Released from Imprisonmentin Public Administration Working is the subject of this diploma work.The paper is divided into two primary parts: a theoretical and a practical section. While the former focuses on the topics of penitentiary and execution of prison sentences under the Czech legal order, the latter deals with the issue of resocialization of persons released from imprisonment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní