Bc. Tomáš Tilňak

Diplomová práce

Koncepce přístupových oprávnění ve vybraných aplikacích pro správu infrastruktury

Concept of access management in selected applications for infrastructure management
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a concept of access control management for the selected applications on ICS MU (Institute of computer science) and to demonstrate possible approaches in its design. At first I introduce theoretical concepts related to access control. Practical part of my thesis begins with the analysis of the selected applications, their current situation and requirements. Next …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je navrhnúť koncept správy oprávnení pre vybrané aplikácie na ÚVT MU (Ústav výpočetní techniky) a na príklade tohto návrhu demonštrovať možné postupy. Najskôr predstavujem teoretické pojmy súvisiace so správou oprávnení. Praktická časť mojej práce začína analýzou vybraných aplikácií, ich súčasného stavu a požiadaviek. Ďalší krok je predstavenie systémov na správu identít v infraštruktúre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Strejčková
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky