Bc. Jarmila Tobolová, DiS.

Diplomová práce

Projekt založení klientského centra firmy Widex Line s.r.o. pro region Severní Morava a Slezsko

-

The Project of Foundation Client Center Widex Line s.r.o. for The Region of North Moravia and Silesia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá založením klientského centra společnosti Widex Line pro region Severní Moravy a Slezska. Teoretickou část tvoří poznatky z dostupné literatury, vztahující se k problematice podniku, strategického řízení a podnikání se zdravotnickými prostředky. Na základě poznatků z analytické části, která se skládá ze SLEPTE analýzy, Porterova Modelu pěti sil, SWOT analýzy a dotazníkového …více
Abstract:
The thesis deals with the project of foundation of the client center Widex Line for the region of the North Moravia and Silesia.The theoretical part presents the findings from an available literature which is matters with company and its strategic leadership and business with medical devices. As a result of analysis part was processed project which is consist of SLEPTE analysis, Porter's five forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tobolová, Jarmila. Projekt založení klientského centra firmy Widex Line s.r.o. pro region Severní Morava a Slezsko. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe