Pavel Slivka, DiS.

Bakalářská práce

Domenico Cimarosa a jeho opera "Impresário v koncích" a pohled interpreta

Domenico Cimarosa and his opera L'imprsario in angustie and interpretive Insight
Anotace:
Bakalářská práce „Domenico Cimarosa a jeho opera Impresário v koncích a pohled interpreta“ pojednává o životě a díle italského skladatele Domenica Cimarosy. Zaměřuje se na jeho operu Impresário v koncích a hlavně pak na přípravu a uvedení této opery v Komorní opeře Divadla na Orlí na jaře roku 2016. Velká část práce zahrnuje vlastní interpretační náhled na postavu Impresária.
Abstract:
The bachelor thesis „Domenico Cimarosa and his opera L´imprsario in angustie and interpretive insight“ deals with the life and work of the Italian composer Domenico Cimarosa. It focuses on his opera L´imprsario in angustie and mainly on preparation and presentation of the opera at Janáček Academy of Music and Performing school theatre in the spring of 2016. A large part of this work is devoted to my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Zdeněk Plech
  • Oponent: PhDr. Alena Borková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ibvja/