Bc. Nadezhda Borzenko

Master's thesis

Obnova perorální výživy po operaci trávicího traktu

Restoration of oral nutrition after gastrointestinal surgery
Abstract:
Operační zákrok představuje pro organizmus velkou stresovou zátěž. Na základě aktuálních vědeckých poznatků byly vytvořeny tzv. postupy šetrné chirurgie nebo také zrychleného pooperačního zotavení (ERAS), které kladou důraz na předoperační přípravu a pooperační podporu pacientů za účelem snížení výskytu komplikací po operaci. Nedílnou součástí těchto postupů je perioperační výživa. Daná diplomová práce …more
Abstract:
Surgery represents a great stress on the human body. Based on current scientific knowledge, enhanced recovery after surgery (ERAS) guidelines have been created, which emphasize preoperative preparation and postoperative support of patients in order to reduce the incidence of complications after surgery. An integral part of these procedures is perioperative nutrition. This thesis summarizes the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition

Theses on a related topic