Bc. Nadezhda Borzenko

Master's thesis

Obnova perorální výživy po operaci trávicího traktu

Restoration of oral nutrition after gastrointestinal surgery
Anotácia:
Operační zákrok představuje pro organizmus velkou stresovou zátěž. Na základě aktuálních vědeckých poznatků byly vytvořeny tzv. postupy šetrné chirurgie nebo také zrychleného pooperačního zotavení (ERAS), které kladou důraz na předoperační přípravu a pooperační podporu pacientů za účelem snížení výskytu komplikací po operaci. Nedílnou součástí těchto postupů je perioperační výživa. Daná diplomová práce …viac
Abstract:
Surgery represents a great stress on the human body. Based on current scientific knowledge, enhanced recovery after surgery (ERAS) guidelines have been created, which emphasize preoperative preparation and postoperative support of patients in order to reduce the incidence of complications after surgery. An integral part of these procedures is perioperative nutrition. This thesis summarizes the current …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition

Práce na příbuzné téma