Bc. Eva Juříčková

Diplomová práce

Specifika dobrovolnické činnosti pro seniory v dobrovolnickém centru Adorea Vsetín

The Specifics of Volunteer Work for Seniors in the Volunteer Center Adorea Vsetín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky dobrovolnické pomoci, podpory a péče poskytované seniorům prostřednictvím dobrovolníků organizovaných pod dobrovolnickým centrem Adorea Vsetín. Práce poskytuje obecné informace o dobrovolnictví v základním přehledu. Zmiňuje legislativu, roli dobrovolníka, oblasti dobrovolnictví či vznik novodobého dobrovolnictví v ČR. Zamýšlí se nad potřebami a očekáváním seniorů …více
Abstract:
The thesis is dealing with specifics of voluntary help, assistance and care provided to seniors via volunteers organised by voluntary centre Adorea Vsetín. The thesis gives general information about volunteering in a basic summary. It mentions legislation, the role of the volunteer, areas of volunteering or formation of contemporary voluntary work in Czech Republic. It considers requirements of seniors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juříčková, Eva. Specifika dobrovolnické činnosti pro seniory v dobrovolnickém centru Adorea Vsetín. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika