Bc. Antonín Kadlec

Bakalářská práce

Partyzánský pomník mezi ideologií a vzpomínkou. Pomník partyzánské skupiny Mistr Jan Hus v obci Cikháj

Partisan monument between ideology and memory. The Monument of partisan brigade Mistr Jan Hus in Cikháj
Anotace:
Autor se v bakalářské práci s názvem „Partyzánský pomník mezi ideologií a vzpomínkou“ zabývá otázkou ideologického využívání pomníku partyzánského hnutí v obci Cikháj na Žďársku v období tzv. „normalizace.“ V první části práce se klade důraz na vymezení základních pojmů. Pomocí informací z archiválií a dobového tisku posléze autor popisuje vznik pomníku a oslavy, které se v rámci ideologického užívání …více
Abstract:
Main part of the thesis follows up ideological usage of monument dedicated to partisan resistance in World War II by the Communist party of Czechoslovakia in the period called „normalizace“. The monument is located in village called Cikháj nearby Žďár nad Sázavou. Also the author of the work describes the creation of the monument and festivals organized around the monument in Cikháj.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta