Theses 

Formy amenitní migrace na Třeboňsku – Lukáš KADLEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Lukáš KADLEC

Bakalářská práce

Formy amenitní migrace na Třeboňsku

The forms of amenity migration in the Třeboňsko region

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá amenitní migrací na Třeboňsku. Amenitní migrace je specifický druh migrace, ve které převládá směr pohybu z města na venkov. Formy amenitní migrace byly především definovány podle motivace jednotlivce jako migrace za lepším životním prostředím či za kulturními zvláštnostmi daného území. Cílem této práce je analyzovat formy amenitní migrace na Třeboňsku, popsat důvody této migrace a zjistit, zda očekávání se změny prostředí byla naplněna. Cíl práce byl zjišťován prostřednictvím dotazníkového šetření a následně jeho vyhodnocením.

Abstract: The bachelor thesis deals with amenity migration within the region of Třeboň. Amenity migration is a specific kind of migration where the direction of movement from a city to provincial areas prevails. The forms of amenity migration were mainly defined according to individual's motivation as migration for better environment or cultural specifics of given territory. The aim of the thesis is to analyse amenity migration within the region of Třeboň, to describe reasons for such migration and to find out whether expectations based on the change of the environment were met. The aim of the thesis was found through a questionnaire research and subsequent assessment.

Klíčová slova: amenitní migrace, formy amenitní migrace, rurální prostředí, Třeboňsko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

KADLEC, Lukáš. Formy amenitní migrace na Třeboňsku. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz