Jasmin Jan Jatić

Diplomová práce

Heterogenní komunikace v řídicích systémech s programovatelnými automaty

Heterogenous Communication in Control System with Programmable Controllers
Anotace:
Tématem této diplomové práce je heterogenní komunikace v řídicích systémech firmy ABB. Veškerá práce se soustředí na protokol Modbus, komunikaci pomocí tohoto protokolu v systémech 800xA firmy ABB a na testování projektů při použití zmíněného protokolu. Hlavním cílem práce je zajistit a demonstrovat možnosti testování komunikace, při použití výše zmíněného protokolu, na projektech firmy ABB, bez nutnosti …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is heterogenous communication in ABB control systems. Whole work is focused on the Modbus protocol, the communication using this protocol in ABB's 800xA systems, and testing projects which are using this protocol. The main goal of the thesis is to provide and demonstrate the possibilities of testing communication on ABB projects, which are using the above-mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Adam Paleček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava