Vojtěch Sukup

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu

Econometric analysis of dependence beer’s consumption on smoke-free law
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zdali je nějaká závislost mezi spotřebou piva a protikuřáckým zákonem ve 41 zemích Evropy a přilehlých oblastech v časovém období od roku 1998 do roku 2012 pomocí ekonometrické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou část s metodologií a na praktickou část. Empirická část je zpracována pomocí softwarového programu STATA od společnosti StataCorp. Vzhledem k …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out whether there is some dependence between beer consumption and smoke-free law in 41 countries of Europe and adjacent areas in the period from 1998 to 2012 using econometric analysis. The thesis is divided into theoretical part with methodology and practical part. The empirical part is processed by the StataCorp software program STATA. Due to the nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Zouhar
  • Oponent: Tatiana Polonyankina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70840